Vật liệu quảng cáo

Vật liệu quảng cáo
TẤM ACRYLIC (MIKA)

TẤM ACRYLIC (MIKA)

Những năm gần đây, có rất nhiều sáng chế và phát triển về nhựa tổng hợp nó mang lạI cho nghành nhựa dẻo một kỷ nguyên rực rỡ, tuy nhiên nhựa Mica vẫn còn được coi như một vật liệu dẻo hàng đầu....