Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Địa điểm làm việc Hạn ứng tuyển
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG QUÝ I NĂM 2019 Hà Nội
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG QUÝ II NĂM 2019 Đà Nẵng
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ Hà Nội 31/07/2019
KẾ TOÁN TỔNG HỢP Hồ Chí Minh 31/07/2019
TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ NỘI THẤT Đà Nẵng 31/07/2019
GIÁM ĐỐC KINH DOANH Hà Nội 31/07/2019

Nhận tin tức mới nhất từ Solution