CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP SƠN MỸ

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Kết cấu Hạ tầng Khu Công Nghiệp Sơn Mỹ (IPICO) được thành lập từ 31/07/2017 tại Bình Thuận. 

Lĩnh vực kinh doanh: Đầu tư, xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Dự án của CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP SƠN MỸ

Nhận tin tức mới nhất từ Solution