VIET A BANK

Ngân hàng Việt Á được thành lập vào ngày 04/07/2003 trên cơ sở là hợp nhất hai tổ chức tín dụng đã hoạt động lâu năm trên thị trường tiền tệ và tài chính Việt Nam: Công ty tài chánh cổ phần Sài Gòn và Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Đà Nẵng.

Ngân hàng Việt Á hoạt động với đầy đủ dựa trên các chức năng kinh doanh của một ngân hàng thương mại và có thế mạnh trong các hoạt động tài chính như: kinh doanh vàng, đầu tư, tài trợ các dự án,…

Ngân hàng Việt Á được thành lập vào ngày 04/07/2003 trên cơ sở là hợp nhất hai tổ chức tín dụng đã hoạt động lâu năm trên thị trường tiền tệ và tài chính Việt Nam: Công ty tài chánh cổ phần Sài Gòn và Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Đà Nẵng.

Ngân hàng Việt Á hoạt động với đầy đủ dựa trên các chức năng kinh doanh của một ngân hàng thương mại và có thế mạnh trong các hoạt động tài chính như: kinh doanh vàng, đầu tư, tài trợ các dự án,…

Hiện nay, ngân hàng Việt Á đang và đã thực hiện nhiều hình thức huy động vốn, tham gia thị trường liên ngân hàng nội tệ, ngoại tệ và thị trường mở. Mở rộng hoạt động tín dụng như cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các thành phần kinh tế.

Khách hàng cùng lĩnh vực

Nhận tin tức mới nhất từ Solution