Hỏi đáp

Giới thiệu trang
Tôi có cần phải đăng ký logo với Cục Sở hữu trí tuệ không?
Việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa đối với thiết kế logo là việc không bắt buộc. Bạn nên đăng ký để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình chứ không có ràng buộc nào về việc này
Sau bao lâu tôi có được văn bằng bảo hộ nhãn hiệu ?
Nếu tôi cần sản phẩm gấp, Solution có thể thực hiện được không?
Khi gửi mẫu thiết kế, tôi sẽ nhận được mấy ý tưởng
Tôi được chỉnh sửa mẫu thiết kế bao nhiêu lần?
Một vài đơn vị thiết kế khác chào giá thấp hơn so với Solution?
Tôi cần phải đăng ký logo với Cục Sở hữu trí tuệ không?
Nếu tối làm nhiều dịch vụ thì có được giảm giá không?
Có thể thiết kế logo trong 1 ngày không?
Làm thế nào để biết tên thương hiệu của tôi không bị trùng với người khác?
Tôi muốn giới thiệu khách hàng tới Solution